Dílo Františka Walda

Spisy

Bibliografie vědeckých prací Prof. F. Walda (tištěných i v rukopisech)

Uspořádání Fr. W. jun. z roku 1958 

1881

 • Studie über Energie produzierende chemische Prozesse. Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, II. Abt., 83, 504-24.

1883

 • Versuch den Cokes-Verbrauch pro 100 K Roheisen zu berechnen aus einer Gichtgasanalyse, Möllers nebst Kalkzuschlag u bek. Zusammens. des Roheisens (nepublikována).

1884

 • Beiträge zur Theorie der Gase (nepubl.)

1885

 • Dissotiation u. Elektromotorische Kraft (nepubl.)
 • Die lebendige Kraft im Stomkreise (nepubl.)
 • Graphische Darstellung der in Amalienschacht angestellten Wetter-untersuchungen (nepubl.)

1886

 • Studie über den Hochofen (nepubl.)

1887

 • Zur Theorie der chemischen Gleichtgewichtszustände. Z. physikal. Chem. 1, 299-300.
 • Über den zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie. I. Z. physikal. Chem. 1, 408-15.

1888

 • Über den zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie. II. Z. physikal. Chem. 2, 523-30.
 • O druhé větě mechanické theorie tepla I. Chem. listy 12, 169-79.
 • O grafickém výpočtu chemických rozborů. Chem. listy 12, 201-3.

1889

 • O druhé větě mechanické teorie tepla. II. Chem. listy 13, 141-150.
 • Ein Beitrag zur Theorie der Krystallisation. Z. physikal. Chem. 3, 572-87.
 • Die Energie und ihre Entwertung. Verlag Wilh. Engelmann, Leipzig, pp. 105.
 • Příspěvek k theorii krystalizace. Chem listy 13, 233-40, 265-72. Věstník král. české společnosti nauk, 271-287.

1890

 • Bessemerův pochod. Ottův Slovník n. sv. III, str. 890-892.
 • Bessemerování olova. Časopis pro prům. chem., roč. 2, 336-337.

1891

 • Hypothesa o dissociaci elektrolytů. Chem. listy 15, 10-17.
 • Pokroky v železářství. Chem. listy 15, 128-31.
 • O energii tepelné a mechanické při lučebných pochodech. Chem. listy 15, 228-30.
 • Sušení látek hygroskopických. Chem. listy 15, 240-241.
 • Notiz über die Adhäsion beim Gefrierpunke. Z. physikal. Chem. 7, 514-17.
 • Der Energieinhalt und seine Rolle in Chemie und Physik. (Bemerkungen zum gleichnamigen Aufsatz des H. Wilh. Meyerhoffer.) Z. physikal. Chem. 8, 272-77.
 • O směru samočinných lučebných reakcí. Rozpr. České Akademie S II, tř. 1. 873-79, Chem. listy 17, 113-20.
 • O energii tepelné a mechanické. Refer.
 • Výroba železa na Kladně. Stručný popis železáren Kladenských. XIV. Výr. zpráva českých měšťanských a obchodních škol za šk. rok 1890/91.
 • Účastenství m. š. na Kladně na zemské jub. výstavě v Praze 1891. XIV. Výr. zpráva českých měšťanských a obchodních škol na Kladně.

1892

 • Z nauky o energii. Živa 1892, str. 267-273.
 • Vylučování síry ze surového železa. Chem. listy 16, 91-93.
 • Redukce železné rudy nučické. Chem. listy 16, 149-153.
 • O aluminiu. I. Chem. listy 16, 331-36, 365-70.
 • Výnos Thomas-Gilchristových patentů na odfosforování železa. Č. pro chem. pr. 1892, str. 400-401.
 • Zavedení původní jodometrické Mn-methody F. Walda v Kladně.

1893

 • O aluminiu. II. Chem. listy 17, 17-23.
 • Konstruktivní novinky ve stavbě vysokých pecí. Č. p. prům. chemický 1903, str. 27-28.
 • Zákon Avogardův (nepubl. Viz Dopis sekr. Raýmanovi).
 • Davyho kahanec. Ottův Slovník naučný, písm. D.

1894

 • Genesis zákonů stoechiometrických. I. Chem. listy 18, 2-4, 34-36, 54-55, 70-72.

1895

 • Jednotnost látky a zákony stoechiometrické (nepubl.)
 • Methode zur Kohlenstoffgestimmung im Eisen, besonders weichstem Flusseisen. (publik. v ČSAV (1961) Fr. Waldem jun.
 • Genesis zákonů stoechiometrických. II. Nástin theorie obecné. Chem. listy 19, 253-55.
 • Die Genesis der stöchiometrischen Grundgesetze. I. Z. pyhsikal. Chem. 18, 337-75.

1896

 • Die Genesis der stöchiometrischen Grundgesetze. II. Z. pyhsikal. Chem. 19, 607-24
 • Gibbsovo pravidlo. Chem. listy 20, 96-99, 115-18.
 • Chemistry and its Laws. J. physical. Chem. 1, 21-33.

1897

 • Lučebné proporce. I. Chem. listy 21, 83-86, 101-04, 127-30.
 • Lučebné proporce. II. Chem. listy 21, 66-68, 193-95, 233-35
 • Die chemischen Proportionen. I. Z. physikal. Chem. 22, 253-67.
 • Die chemischen Proportionen. II. Z. physikal. Chem. 23, 78-89.
 • Phasenregel und physikalische Eigenschaften chemischer Verbindungen. Z. physikal. Chem. 24, 315-24.
 • Notiz über eine sehr merkwürdige Erscheinung. Z. physikal. Chem. 24, 509-12.
 • Elementare chemische Betrachtungen. Z. physikal. Chem. 24, 633-50.

1898

 • Elementárné úvahy lučebné. Chem. listy 22, 161-65.
 • Verbindung und Substitution. Z. physikal. Chem. 25, 525-35.
 • Die rechnerischen Grunlagen der Valenztheorie. Z. physikal. Chem. 26, 77-95.

1899

 • Was ist ein chemisches Individuum. Z. physikal. Chem. 28, 13-16.
 • Výroba železa surového. Technický průvodce.

1900

 • Jak vzniká pojem lučebné součásti. Chem. listy 24, 220-24, 241-44.
 • Étude critique sur les principaux concepts fondamentaux de la chimie. Bibliothèque du Congrès internat. de Philosophie. Paris. III. Logique et Histoire des Sciences, 545-93.

1901

 • O kruzích reakčních. Chem. listy 25, 7-11.
 • Theoréma o rozmanitosti fází dokonale analytičných. Chem. listy 25, 89-93, 113-117.
 • Idealism a materialism v přírodní vědě. Naše doba 8, 721-28, 801-09.
 • Úvahy o theorii chemických operací. Chem. listy 26, 1-4, 25-29, 31-34.
 • Kritische Studie über die wichtigsten chemischen Grudbegriffe. Ann. d. Naturphilosophie 1, 15-19, 182-216.
 • Über einen alten Denkfehler in der Chemie. Ann. d. Naturphilosophie 1, 470-72.

1903

 • Über die Mannigfaltigkeit chemischer Erscheinungen. Ann. d. Naturphilosophie 2, 108-32.
 • Neuer Apparat zur Sauerstoffbestimmung im Eisen und anderen Metallen mittels Wasserstoff. Chem.-Ztg. 27, 1, 588, Stahl und Eisen 23, 847.
 • Odpověď Baunerovi (Hic Rhodus) Č. 1. č.

1904

 • Neue Ableitung der Gibbsschen Phasenregel. Ann. d. Naturphilosophie 3, 283-93.

1905

 • O poměru přírodních věd k filosofii jinde a u nás. Přehled 3, 33-34.
 • Ethika naší přírodovědecké literatury. Přehled 3, 162-64.
 • Ještě slovo o ethice naší přírodovědecké literatury. Přehed 3, 350-51.

1906

 • Bausteine zu einer neuen chemische Theorie.  Ann. d. Naturphilosophie 5, 271-91.
 • Sind die stöchiometrischen Gesetze ohne Atomphypothese verständlich? I. Chem.-Ztg. 30, 963-64, 978-79.

1907

 • Dmitrij Invanovič Mendělejev. Přehled 5, 435-37.
 • Marcelin Pièrre Eugène Berthelot. Přehled 5, 495-97.
 • Das nächste Problem der Chemie. Ann. d. Naturphilosophie 6, 1-15.
 • Nochmals über das nächste Problem der Chemie. Antwort an Hernn Prof. Nasini. Ann. d. Naturphilosophie 6, 229-40.
 • Sind die stöchiometrischen Gesetze ohne Atomphypothese verständlich? II. Chem.-Ztg. 31, 756-58, 769-70.
 • Poměr věd přírodních k mathematice. Přehled 6, 7-8, 36-37.
 • Über Atomgewichts-Fragen. Ch. Ztg. Mai 1907 (Brauner).

1908

 • Sind die stöchiometrischen Gesetze ohne Atomhypothese verständlich? III. Chem-Ztg. 32, 299-301, 1249-50, 1276-79.
 • Über die Ableitung stöchiometrischer Gesetze. Z. physikal. Chem. 63, 307-24.
 • Neue Betrachtungsweise chemischer Vorgänge. Z. öst. Ing. u. Arch.-Ver. 60, 321-23, 337-41.

1909

 • Mathematische Beschreibung chemischer Vorgänge. Ann. d. Naturphilosophie 8, 214-65.
 • Chemie a mathematika. Chem. listy 3, 281-88.
 • Experiment a theorie v chemii. Chem. listy 3, 358-63, 408-16. Věstník král. české spol. nauk, tř. mat.-přír., IX, 1-24.

1910

 • Cizopasná pavěda. Přehled IX, 105-108.

1911

 • Julius Stosklasa I., II, II., IV. a doslov. (Přehled X a XI).

1914

 • Zapomenutý problém chemické theorie. Chem. listy 8, 277-79.

1916

 • Nová soustava chemických vědomostí. Chem. listy 10, 67-76.
 • Geometrie polydimensionální ve službách chemie, 16 stran (nepubl.)
 • Koncept I z 30/9 16 „Nová soustava osová proměnlivých jakostí fasí“ (nepubl.).
 • Přednášky z metalurgie Prof. Walda (skripta ČVUT).

1918

 • Chemie fasí. Vydala Česká akademie věd a umění. Pp. 1-72.1919
 • Chemie fasí. Nové Atheneum I. 21-32

1920

 • Ještě o chemii a zázracích. N. listy 1920, 18.3.
 • L. Dubreuil: Calcul du nombre des constituants indépendents d’un systém du corps. Soc. chem. 4e sér. T. XXVII, 1920, 5g 809.

1921

 • Quelques réflexions sur le mémoire de M. Louis Dubreuil. Bull. Soc. chim. (4), 29, 266-71.
 • Einsteinova Theorie snadno a rychle. Venkov 15. 9. 1921, 126.
 • O tendenčním nekrologním Amende.
 • Přípis FW v Tribuně: Šedesátiny prof. Walda.

1924

 • Soudy a geometrie. N. politika 7. VI. 1924.

1929

 • Základy theorie chemických operací. Sborník přírodovědecký II. tř. České akademie věd a umění 6, pp. 13.
 • Angl. překlad Ant. Šimka: Foundations of a Theory of chem. oper., v Collection III., No. 1-2, 1931 of Czechoslovak Chem. Communic. 
 • Popisy Waldových analytických metod jsou uvedeny ve stati prof. F. Čůty: František Wald jako analytik. Chem. listy, 70 (1976), 950-963. 

Analýzou teorií Františka Walda se zabývali následující autoři

(dle J. Pinkavy 1987) 

 • Bodländer: Wald, Die Chemischen Proportionen, Chemisches Zentralblatt, 1897, 739.
 • J. Mašín, E. Votoček: Poznámky ke článku Úvahy o teorii chemických operací, Listy chem. 26, (1902) 29–31.
 • O. Kuhn: Sind die stöchiometrichen Gesetze ohne Atomhypothese verständlich, Chem.-Zeit. 31, (1907) 688–690
 • O. de Vries: Die Waldschen Betrachtungen über die stöchiometrischen Gesetze und die Atomhypothese. Chem.-Zeit. 33, (1909) 147.
 • J. Šebor: Poznámky k teorii stechiometrických poměrů slučovacích prof. Walda, Chem. listy 3, (1909) 55–60.
 • Batěk: Pokus o výklad teorií chemických ze stanoviska čistého rozumu I, II, III, IV. Chem. listy, 5, (1911) 2–6, 89–94, 283–286, 409–412.
 • Kříž: František Wald (k šedesátým narozeninám), Chem. listy 15, (1921) 1.
 • O. Quadrat: František Wald †, Chem. listy 24, (1930) 389–391.
 • J. Baborovský: Franz Wald † , Chem.-Zeit. 54, (1930) 1905–1906.
 • Gerald Druce: Two Czech Chemists, Bohuslav Brauner (1855–1935) and František Wald (1861–1930), London 1944
  (o Waldovi str. 44–49).
 • F. Čůta: František Wald jako analytik, Chem. listy 70, (1976) 950–963.
 • F. Čůta: Waldova soustava chemických vědomostí, Chem. listy 70, (1976) 1146–1165.
 • Joachim Thiele: F. Walds Kritik der theoretischen Chemie. Ann. Sci. 30, (1973) 417–434.
 • F. Wald jr.: Profesor František Wald, Sborník „100 let Českého vysokého učení technického“, Praha 1972, 237–252.
 • J. Pinkava: Waldovo nové pojetí chemie zveřejněné v Ostwaldových Annalen der Naturphilosophie, Sborník VŠCHT Praha A 19, (1978), 79–92.
 • O směru samočinných lučebných reakcí, Praha : Česká akademie císaře F. Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1892
 • Die chemischen Proportionen, 2 díly, Lipsko : Engelmann, 1897,
 • Experiment a theorie v chemii, Praha : Královská česká společnost nauk, 1909
 • Chemie fasí (Chemie fází), Praha : Česká akademie věd a umění, 1918
 • Chemie fasí : Chemie der Phasen, 2. vydání, Praha : Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0961-4 (česky, německy)
 • Essays 1891-1929 : philosophy of chemistry, editor Klaus Ruthenberg, Praha : Wald Press, 2009, ISBN 978-80-903931-6-5, (anglicky)