prof. František WALD

motto: „Šel jsem po celý život se slabším.“

160 let od narození 

90 let od úmrtí

František Wald (9. ledna 1861 Brandýsek – 19. října 1930 Moravská Ostrava)

byl vysokoškolský pedagog, profesor teoretické a fyzikální chemie
a chemické metalurgie. V roce 1919–1920 byl zvolen rektorem ČVUT.

9. ledna 1861 Brandýsek


 19. října 1930 Moravská Ostrava

9.ledna 2021 uplyne 160 let od narození profesora Františka WALDA, rektora ČVUT ( 1919–1920 ) a profesora teoretické a fyzikální chemie a chemické metalurgie. K tomuto výročí je zpřístupněn tento rozsáhlý archiv, obsahující 6 300 digitalizovaných originálních  dokumentů, zachycujících život i vědecké dílo této nejen svým odborným, ale i osobním životem nepochybně výlučné osobnosti. Je zachováno původní řazení dokumentů tak, jak je zpracoval Dr. Ing. František Wald jun. ( 1886  –1975), syn profesora Františka Walda. Dokumenty jsou rozděleny do čtyř základních složek, které se dělí na další části zachovávající původní řazení.  

K výročí byla rovněž vydána kniha František WALD - ŽIVOT A DÍLO  a je zdarma ke stažení na https://www.frantisekwald.cz/kniha-zivot-a-dilo-frantiska-walda

Za těžiště své činnosti považoval Wald problémy teoretické chemie, které mu také získaly věhlas a uznání, zejména v zahraničí. Je zachována jeho rozsáhlá korespondence
s W. Ostwaldem, J.W.Gibbsem, P. Duhemem, A. Wróblevským, Le Chatelierem, N.S.Kurnakovem, E. Machem aj. P.Ehrlichovi, zakladateli moderní chemoterapie, pomáhal při výpočtech ředění očkovacích sér.

Svá řešení prováděl zcela originálním způsobem. Kostrou vždy byla matematická úvaha. Tím se hlásil ke směru, v jehož čele jsou jména Mach, Stallo, Pearson. Ideálem vědy je podle Walda popis skutečnosti pokud možno matematický a prostý hypotéz. Waldovo vědecké bádání mělo mnoho obdivovatelů. Německý filozof a fyzikální chemik, nositel Nobelovy ceny Wilhelm Ostwald ve svém Grundrissu připomíná, že „Wald nás učí řeči, o níž lze říci, že tak budou v budoucnosti chemikové mluviti“. Arhhenius i Kurnakov zdůrazňují, že ukazuje v chemii novou cestu, Bruni se k němu výslovně hlásí, Ehrenfeld věnuje jeho názorům celý oddíl své knihy Entwicklungsgeschichte der chemischen Atomistik, Baborovský jej má za nejoriginálnějšího českého chemika, Heyrovský vzdává vysoké vědecké kvalitě profesora Walda hold, Wichterle obdivuje jeho zdůrazňování významu zásahů experimentujícího chemika, který se dělí s přírodou o vládu nad průběhem chemických dějů a Karel Čapek vykreslil osobnost profesora ve svém románu „Krakatit“ v epizodě, v níž je Wald věrně líčen jako examinátor smyšlené osoby, posluchače Prokopa. Wald byl také významně činný i ve veřejném životě, jehož se velmi intenzivně účastnil, zejména na stránkách časopisů Živa, Naše doba a Přehled. S profesory Marešem, Nušlem a dalšími se účastnil ideových bojů za národní existenci. Jeho ochráncem
a podporovatelem byl T.G.Masaryk.  V souladu s tím podepsal jako jeden z prvních a jako jeden z mála profesorů Českého vysokého učení technického za války v roce 1917 protirakouský manifest českých spisovatelů. 

Předmluva knihy František Wald život a dílo

František Wald – život a dílo

Úvodem chci především poděkovat svému otci, Milanu Waldovi, který převzal v šedesátých letech minulého století pečlivě vedený archiv díla profesora Františka Walda z rukou svého otce Františka Walda juniora a ujal se na další desítky let role archiváře. Díky tomu bylo dílo významného českého chemika a prvního rektora Českého vysokého učení technického uchováno celistvé po celá desetiletí, a to až do pádu  komunistického režimu.  Po roce 1989  pak před mým otcem vyvstal nelehký, avšak radostný úkol připravit – už ve svobodné době - postupně k vydání soubornou trilogii o profesoru Františku Waldovi. 

Prvním dílem trilogie je Korespondence, tedy soubor 164 dopisů významných osobností světové chemie, fyziky a filosofie, s nimiž byl profesor Wald v pravidelném kontaktu. Druhý díl představuje jeho nejvýznamnější teoretické dílo Chemie fází a jako poslední vychází právě nyní kniha František Wald - život a dílo. 

První dvě zmíněné knihy vydala Karlova Univerzita ve svém nakladatelství Karolinum v roce 2002 a 2004,  třetí kniha byla připravena  v rodinném nakladatelství WALD Press, ale jejího vydání se už můj otec nedožil. Jeho přepečlivá editorská práce a spolupráce s řadou skvělých odborníků však zajistila vysokou kvalitu celé trilogie. K přípravě vydání přispěli  také Jaroslav Jirsa, Jindřich Hellberg, Milada Tlalková, Radomír Tlalka, Zdenka Doležalová, Eva Masinovská, Irena Jirků, Marie Bernardová, Martin Janeček, Michael Doležal, Karel Drvola, Jiří Voves, Klaus Ruthenberg, Irena Laboutková a v posledních letech především Jiří Jindra, Ivan Hermel a Ondřej Wald. Bez nich by trilogie mapující život a dílo Františka Walda nebyla dokončena. V neposlední řadě patří velký dík rodině mého bratra Martina a mé rodině za všechny připomínky a inspiraci, zvláště pak také mé mamince Věře Waldové a mé paní Radaně. Bez jejich lásky a trpělivosti by nevzniklo nic z této nakladatelské aktivity.

Kniha František Wald – život a dílo vychází bez závěrečných oprav a úprav. Ty můj otec již nestačil dokončit. Obsahuje však jeho „poznámky pod čarou“, což je nám, jeho potomkům, obzvláště milé. 

K původní verzi knihy jsem připojil dodatek, v rámci kterého zveřejňuji texty vážící se k osobě profesora Walda i k dalším generacím jeho potomků. V plném znění připojuji také návrh úprav, které doporučil Jiří Jindra, které však nemohly být z časových důvodů využity. 

Třetí kniha trilogie vychází v nakladatelství WALD Press a tím se vlastně stvrzuje původní záměr, s nímž bylo v roce 1995 založeno. Vzniklo na počest profesora Františka Walda a s cílem uchovávat památku na tuto pozoruhodnou osobnost, která byla výjimečná nejen svým odborným, ale nepochybně i osobním životem.

 Jeho jménem také naše nakladatelství od roku 2000 uděluje  cenu WALD Press AWARD těm, kteří obětavě pomáhají potřebným. Pamětní plaketu, kterou ocenění získávají a jež vznikla v dílně akademické sochařky Niny Jindřichové, nese tato slova: „Šel jsem po celý život se slabším.“  To bylo životní krédo profesora Františka Walda.  Jeho vnuk  Milan Wald jej posléze doplnil takto:   „Se slabšími dovedou jít vždy jen ti nejsilnější“.

V roce 2002 byla na budově, kde sídlí nakladatelství WALD Press , na adrese Praha 2 - Vinohrady, Španělská 10 odhalena také busta Františka Walda, kterou  vytvořil sochař Ladislav Pichl.

Věříme, že všemi těmito kroky se nám snad podařilo vrátit jméno profesora Františka Walda konečně do historického povědomí české vědy, z něhož jej představitelé bývalého komunistického režimu vymazali. Jak jinak – učinili tak z ideologicko-filozofických důvodů. 

V Praze, duben 2020                                                            Jiří Wald

Publikace


Adresa

Španělská 1073/10
120 00 Praha 2

Kontakt

info@waldpress.cz
+420 602 362 893